Informacja o zasadach w szkole od 01.09.2020

Szanowni Rodzice,

od 1 września 2020r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice rozpocznie swoje funkcjonowanie z uwzględnieniem aktualnych wytycznych GiS, MEN i MZ.

Wszystkich rodziców i pracowników obowiązuje na terenie zespołu reżim sanitarny – procedura COVID – 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach.

  1. Do szkoły/przedszkola może przyjść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nauczyciel, pracownik zespołu, rodzic nie mogą przyjść do szkoły, jeśli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób.
  4. Wszystkie osoby przebywające na terenie zespołu muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
  5. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.

źródło: ZS Miarka Ornontowice
INFORMACJA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

5 + 1 =