COVID Ornontowice Powiat Mikołowski

Związek Powiatów Polskich o sytuacji szpitali powiatowych

Szpitale powiatowe oczekują zmniejszenia poziomu wykonania ryczałtu na świadczenia medyczne oraz skrócenia okresu kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – wskazuje Związek Powiatów Polskich. „To, czego powiaty oczekują w obecnej sytuacji, to przede wszystkim zmniejszenie poziomu wykonania ryczałtu w okresie rozliczeniowym z wymaganego obecnie minimalnego poziomu 98 proc. do 70 proc.” – ogłosiło XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP, które obradowało w dniach 29-30 września w Ossie. W dwudniowym posiedzeniu Powiat Mikołowski reprezentował Starosta Mirosław Duży.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Starostowie uznali, że obecna sytuacja epidemiologiczna ujawniła szereg słabości w polskim systemie ochrony zdrowia. Wskazali, że szpitale, które już wcześniej miały do czynienia m.in. z problemami związanymi z finansowaniem ryczałtu oraz brakami kadrowymi, musiały przestawić się na funkcjonowanie we wzmożonym reżimie sanitarnym. Uczestnicy Zgromadzenia zaznaczyli przy tym, iż wszystko to miało miejsce przy ograniczonych funduszach na zakup środków ochrony osobistej oraz „ponadstandardowej absencji pracowników”.

Odnosząc się do ryczałtu na świadczenia medyczne, starostowie zwrócili uwagę, że ze względu na obawy pacjentów przed hospitalizacją oraz z uwagi na zwiększony reżim sanitarny szpitale nie wykonywały niektórych zabiegów planowych. Efektem było nieudzielanie świadczeń, które wynikały z ryczałtu. „Dodatkowo w przypadku stwierdzenia zakażenia, konieczne było ograniczanie pracy albo wyłączanie całych oddziałów. Niezależnie od zapowiedzi, że okres rozliczeniowy  zostanie przedłużony do końca czerwca 2021 r. zwracamy uwagę, że większość podmiotów nie będzie w stanie nadrobić +strat+ w poziomie wykonania świadczeń, jakie powstały w związku z ograniczeniem funkcjonowania szpitali” – głosi stanowisko starostów.

Zaniepokojenie Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich wywołuje jednocześnie nowy okres kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zgromadzenie przypomniało, że obecny wykaz świadczeniodawców, zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. „Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia obecnie trwają prace nad nowym modelem sieci szpitali. O ile prace przygotowawcze w tym zakresie rzeczywiście powinny być prowadzone, o tyle okres obowiązywania aktualnego wykazu powinien być wydłużony” – czytamy.

Starostowie ocenili, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej niepewność co do finansowania szpitali, które znajdują się w sieci, jest niedopuszczalna. Ich zdaniem w pracach nad nowym modelem sieci szpitali niezbędne jest ustalenie wzajemnych relacji między podstawową opieką zdrowotną a szpitalami. „Z uwagi na funkcjonujący system wynagradzania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest niejako nagradzany za brak właściwej opieki nad pacjentem będącym na jego liście aktywnej, ostatnio chociażby za oparcie swojej działalności na teleporadach, nawet w przypadkach, w których porada udzielana w takiej formie jest w oczywisty sposób niewystarczająca. Z tego względu na uwagę zasługuje stanowisko Rzecznika Praw Pacjentów, zwracające uwagę na konieczność racjonalizacji systemu finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej” – oświadczył Związek Powiatów Polskich.

„W odróżnieniu od podstawowej opieki zdrowotnej szpital będący w sieci, w zakresie świadczeń objętych ryczałtem jest natomiast karany zarówno za brak realizacji ryczałtu, jak i za realizację świadczeń ponad ryczałt. Jest to sytuacja patologiczna, w systemie, w którym na pierwszym miejscu powinien być pacjent i jego potrzeby” – dodano. Zdaniem starostów niezależnie od sytuacji,  związanej z nową siecią szpitali, Ministerstwo Zdrowia powinno wskazać „alternatywny kierunek rozwoju”, które pozwoli na wykorzystanie posiadanego potencjału kadrowego i lokalowego oraz będzie odpowiedzią na lokalne potrzeby dotyczące jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych. „W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że jako Państwo nie uciekniemy chociażby od problemu starzejącego się społeczeństwa” – ogłoszono w piśmie, podpisanym przez przewodniczącego XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Andrzeja Płonkę.

źródło: Powiat Mikołów
Związek Powiatów Polskich o sytuacji szpitali powiatowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 59 = 65

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.