Finanse Ornontowice

Ceny śmieci w Ornontowicach w roku 2021

Czytelnicy pytają więc odpowiadamy zarówno o kwestie cen odbioru odpadów z naszych posesji jak i tego w jaki sposób uzyskać dodatkowe worki na odpady.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Jak uzyskać ponad planowe worki na odpady w Ornontowicach

Z takim zapytaniem zwróciła się do nas jedna z czytelniczek.

Postanowiliśmy zapytać u źródła czyli w Urzędzie Gminy.

Oto odpowiedź jaka otrzymaliśmy:

“W odpowiedzi na przesłane zapytanie dotyczące dostępności worków na odpady segregowane niniejszym informuję, że do końca grudnia br. worki na odpady segregowane można nabyć w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy.”

Stawki za śmieci w Ornontowicach w 2020 roku

W związku nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz uchwałami Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. (Uchwała Nr XIV/126/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XIV/127/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice), informujemy, iż od 1 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 25 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • 24 zł/miesiąc/osoba dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,
  • 24 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Ponadto informujemy, że w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów, ustalona została stawka opłaty podwyższonej w wysokości:

  • 75 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy jednorodzinnej,
  • 72 zł/miesiąc/osoba dla zabudowy wielolokalowej.

Termin uiszczenia opłaty upływa 20-tego dnia danego miesiąca.

źródło: strona BIP UG Ornontowice

Zmiany w odbiorze śmieci w Ornontowicach w roku 2021

 

Od stycznia 2021 r., zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zostaną wyposażone w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następującej ilości:

a) nieruchomości zamieszkałe przez 1-5 osób:
12 worków o pojemności 120 l przeznaczonych do zbierania papieru/rok,
12 worków o pojemności 120 l przeznaczonych do zbierania szkła/rok,
36 worków o pojemności 120 l przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu/rok;

b) nieruchomości zamieszkałe przez więcej niż 5 osób:
24 worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania papieru/rok,
24 worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania szkła/rok,
72 worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu/rok.

Zgodnie z powyższym miesięczny przydział worków obejmuje następujące ilości:

a) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę:
1 szt./miesiąc dla posesji zamieszkałych przez 1-5 osób,
2 szt./miesiąc dla posesji zamieszkałych przez więcej niż 5 osób,

b) zielony z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe:
1 szt./miesiąc dla posesji zamieszkałych przez 1-5 osób,
2 szt./miesiąc dla posesji zamieszkałych przez więcej niż 5 osób,

c) żółty z przenzaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal:
3 szt./miesiąc dla posesji zamieszkałych przez 1-5 osób,
6 szt./miesiąc dla posesji zamieszkałych przez więcej niż 5 osób.

Puste worki firma odbierająca odpady dostarczy mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej każdorazowo po odebraniu odpadów na zasadzie worek za worek, jednakże w ilości nieprzekraczającej ilości wskazanych powyżej.

W przypadku wytworzenia przez mieszkańca większej ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, mieszkaniec powinien odpady te dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji, na przełomie grudnia/stycznia nieruchomości, których właściciele nie zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik, w którym kompostują bioodpady oraz korzystają z tego tytułu z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami, zostaną wyposażone w pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów. Właściciele nieruchomości korzystający z częściowego zwolnienia z opłaty, bioodpady, które nie zostaną podane procesowi kompostowania, będą mogli dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zwracam uwagę na fakt, że powyższe ustalenia pozwoliły w pewnym stopniu ograniczyć gwałtowny wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, dzięki czemu stawka opłaty na kolejny rok – na tle innych pobliskich miejscowości – nie wzrosła aż tak znacznie.

Czytamy w odpowiedzi na nasze zapytanie.

Ceny za śmieci w Ornontowicach w roku 2021

Na listopadowej sesji Rady Gminy Ornontowice, radni przyjęli uchwałę nr XXIII/197/20w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na próżno jednak obecnie szukać o niej informacji w na stronach urzędu.

Informacja znajduję się obecnie jedynie na stronach Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Stawki w przyszłym roku będą odpowiednio wynosić:

Domy jednorodzinne:

  • segregowane 29 złotych od osoby,
  • zniżka za kompostowanie biodegradowalnych 4 złote od osoby,
  • zmieszane 58 złotych od osoby.

Domy wielorodzinne:

  • segregowane 28 złotych od osoby,
  • zmieszane 56 złotych od osoby.

O powyższych stawkach czytamy w paragrafie 2 uchwały:

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Ornontowice, w wysokości 29 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w wysokości 58 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

4. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny, w wysokości 28 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, w wysokości 56 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 70 = 72

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.