Urząd Gminy Ornontowice

Zmiany w sposobie odbioru bioodpadów

Od stycznia bieżącego roku, bioodpady odbierane są z posesji wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach koloru brązowego o pojemności 120 l. Zmiana dotychczasowego sposobu odbierania bioodpadów z worków na pojemniki podyktowana jest wymaganiami instalacji przetwarzającej te odpady. Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, nie otrzymali ww. pojemnika.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Wszystkie pozostałe zamieszkałe nieruchomości jednorodzinne, których właściciele nie zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik, w którym kompostują bioodpady i z tego tytułu nie korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażone zostały w pojemnik na odpady BIO.

Należy pamiętać o tym, że bioodpady – zgodnie z zapisem na pokrywie pojemnika – należy wrzucać do pojemnika wyłącznie luzem, bez worków, czy innych opakowań. Umieszczenie w pojemniku odpadów w workach, skutkować będzie ich nieodebraniem, potraktowaniem jak odpady zmieszane i odbiorem, zgodnie z harmonogramem, w dniu odbioru odpadów zmieszanych.

Do pojemnika na bioodpady powinny trafiać następujące odpady: odpadki warzywne i owocowe (również cytrusowe), trawa, liście, kwiaty, rośliny doniczkowe, trociny z obróbki i cięcia drewna, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, pozostałości jedzenia (resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie, skorupki jajek).

Nie należy wrzucać odpadów takich jak: kości, mięso, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, oleje jadalne, odchody zwierzęce, drewno impregnowane, płyty wiórowe i pilśniowe MDF, tkaniny, papier, papierosy, popiół z węgla kamiennego, ziemia i kamienie, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

Zgodnie z art. 6ka Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku stwierdzenia m. in. w pojemniku na bioodpady, odpadów, które nie powinny w nim się znaleźć, firma odbierająca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Urząd Gminy oraz właściciela nieruchomości. W tej sytuacji, Wójt zobowiązany jest do wszczęcia postępowania i w razie uzasadnionej konieczności wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Aktualnie stawka ta wynosi 58 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz 56 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie wielolokalowej.

źródło: Gmina Ornontowice
Zmiany w sposobie odbioru bioodpadów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 3

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.