Sesja Rady Gminy Ornontowice – 25 marca

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje XXVIII Sesję Rady Gminy w dniu 25 marca br. o godz. 16:00 w formie wideokonferencji.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje
XXVIII Sesję Rady Gminy
w dniu 25 marca br. o godz. 16:00
w formie wideokonferencji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia.
7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
8. Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032,
b) zmian budżetu Gminy na 2021 rok,
c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub
rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do
udzielenia tych ulg,
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołów na system informacji o terenie
(GIS)”,
e) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego,
f) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Ornontowice,
g) rozpatrzenia petycji.
10. Informacje Wójta Gminy.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Interpelacje radnych.
13. Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Nieużyła

Zdalne prowadzenie sesji jest zgodne z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw.

Osoby chcące wziąć udział w sesji proszone są o kontakt z Biurem Rady.
tel: (032) 33 06 221 e-mail: rg@ornontowice.pl

 

źródło: Gmina Ornontowice
Sesja Rady Gminy – 25 marca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

29 + = 32