Kierownik Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko – Wychowawca Świetlicy PWiT w Ornontowicach.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

 

 

Oferta pracy Ornontowice

Kierownik Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko – Wychowawca Świetlicy PWiT w Ornontowicach.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę od dnia 01-02-2022r.

Warunki pracy na wskazanym stanowisku:

       • Praca z dziećmi i młodzieżą.
• Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
• Od poniedziałku do piątku w godzinach: 12:30 – 16:30 (wyjątkowo 9:00 – 13:00).
• Miejsce pracy: Świetlica PWiT w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7;
• Praca w pomieszczeniach świetlicy, na zewnątrz budynku (posiłki) oraz w terenie (wycieczki).
• Prowadzenie zajęć świetlicowych opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych

Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

1. Wykształcenie:
◦ „wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje
resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą;
◦ lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
◦ lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną” (Dz.U. z 2020r. poz 821 art 26).

2. Obywatelstwo polskie.

3. Posiadanie pełni władzy rodzicielskiej.

4. Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: wychowawca,

Dodatkowe wymagania:

1. Wiedza niezbędna do pracy z dziećmi i młodzieżą.

2. Zdolności animacyjne.

3. Predyspozycje osobowościowe.

Zakres obowiązków:

1. Twórcze organizowanie czasu wolnego dzieciom.

2. Współpraca z rodzinami dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy.

3. Prowadzenie dokumentacji.

4. Stosowanie przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań powierzonych.

5. Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

1. CV.

2. list motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenia o:
▪ braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
▪ posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej;
▪ wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego;
▪ stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: wychowawca.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781).”

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§ 2 oraz § 3- 5 Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach lub przesłać na adres e- mail :
swietlica@spwit.ornontowice.pl w terminie do dnia 30-01-2022r.

 

źródło: Gmina Ornontowice
Oferta pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 2 = 1