Akcja Liść

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że worki na „Akcję Liść” będą wydawane w Urzędzie Gminy w pok. 414 (III piętro) oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brzozowej od dnia 29 września 2020 r. Przysługiwać będą 3 worki na posesję. Odbiór nastąpi zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

źródło: Gmina Ornontowice
Akcja Liść

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

2 + 5 =