Rozpoczął się sezon grzewczy i powrócił problem złej jakości powietrza. Dlatego też podejmując walkę ze smogiem i realizując zapisy Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”, pracownicy tut. Urzędu Gminy przeprowadzać będą kontrole kotłowni w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania. Kontrole mogą odbywać się takżeRead More →

Coraz więcej krytycznych uwag budzi gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności wzrost cen. Bardzo często przypisuje się go samorządom, a więc wójtom, burmistrzom, prezydentom oraz radnym. Tymczasem problem nie wynika z ich złej woli, bo tak naprawdę nie mają większego wpływu na rosnące ceny.Read More →

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w dniu 23.08.2019 r. ogłosił następującą informację odnośnie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu dla działania 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT: „Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z sierpnia 2019Read More →

  Uprzejmie informujemy, że IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych na terenie powiatu mikołowskiego. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 65 – upałPobierz Ostrzeżenie meteorologiczne nr 66_Burze z grademPobierz źródło: http://ornontowice.pl/ Ostrzeżenia meteorologiczneRead More →