Iwona Skrzypczyk

Kominiarze przeprowadzą inwentaryzację urządzeń grzewczych

W związku z otrzymaną wiadomością informujemy, iż 26 września 2019 r. w Rybniku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy, w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza…

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu…

Teatr „Naumiony” zaprasza na spektakl

Spektakl „Utopiec” to bajka oparta na legendach. Niesamowitym opowieściom towarzyszą obrazki rodem z teatru kamishibaj oraz teatru cienia. Teatr „Naumiony” zaprasza na niesamowity wieczór z utopkami i aktorami. Spektakl odbędzie się w pomieszczeniach Teatru Naumionego (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach) –…

Rekrutacja do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), Wójt Gminy Ornontowice podaje do publicznej wiadomości: I. Terminy…

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram

Od dnia dzisiejszego dla mieszkańców gminy dostępna jest aplikacja umożliwiająca łatwy dostęp do spraw związanych z gospodarką odpadami. Aplikacja mobilna EcoHarmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Od lutego br. w aplikacji dostępny jest również…

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że wystosowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice – Henryka Nieużyły zaproszenia na obrady styczniowej sesji Rady Gminy przyjęli: Kierownik Zespołu Zagrożeń Naturalnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Z-ca Kierownika Działu Tąpań Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu…

Ogłoszenie Wójta Gminy

Informacja ws. weryfikacji złożonej oferty w otwartym konkursie na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice na 2020 r. Informacja-ws.-weryfikacji-złożonej-oferty-w-otwartym-konkursie-na-zadania-publiczne-Gminy-Ornontowice-w-zakresie-rozwoju-sportu-na-terenie-Gminy-Ornontowice-na-2020-r.Pobierz źródło: Gmina Ornontowice Ogłoszenie Wójta Gminy

Bezpłatna komunikacja – karta ŚKUP (luty 2020)

Kontynuując wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na miesiąc luty 2020 r. do dnia 30 stycznia 2020 r. można dostarczać karty ŚKUP do Urzędu Gminy (pokój 113) w celu zakodowania przejazdów.

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przedstawiamy nowy druk Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice Deklaracja-2020Pobierz Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Komunalnym – tel. 32 3306235. źródło: Gmina Ornontowice Nowa deklaracja o wysokości…

Komunikat Wójta Gminy

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Ornontowice, zaniepokojonymi narastającą ilością wstrząsów/tąpnięć na obszarze Ornontowic oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom informujemy, że władze Gminy Ornontowice podjęły następujące działania: – Wójt Gminy – Marcin Kotyczka wystosował pismo do Jastrzębskiej Spółki Węglowej…

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.