Czytelnicy INFOrmują. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za nieważną uchwałę zbliżoną do podjętej przez naszą ornontowicką Radę Gminy, a dotyczącą opłat za śmieci. Co prawda nie wiemy czy wyrok jest prawomocny, ale WSA wskazał dlaczego nie można wprowadzić dodatkowej opłaty za BIO śmieci.Read More →

Dzik

Takie pytanie zadaje gmina mieszkańcom, prosząc o pomoc we wskazaniu legowisk tych dużych i niebezpiecznych zwierząt.   W związku z prowadzonymi działaniami, których celem jest redukcja ilości dzików na terenie gminy, Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o bieżące przekazywanie informacji o miejscach pojawiania się dzików.Read More →

Zima w Ornontowicach

Akcja „Zima” – prośba do mieszkańców W związku z trwająca akcją „Zima” Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z uprzejmą prośbą o nieparkowanie samochodów w ciągu dróg, aby umożliwić służbom skuteczne odśnieżanie. Urząd zwraca się także z prośbą do właścicieli posesji o bieżące usuwanie śniegu nagromadzonego na drzewach rosnących na tych posesjach w pobliżuRead More →