Test sprawności syren alarmowych

Ruszyła kolejna edycja – na 2018 rok – otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających tworzenie placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz wspomożenie funkcjonowania już istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach programu w latach 2015-2017 (moduł 2). informujeRead More →