Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęciaRead More →

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, od 27 marca do 9 kwietnia br. decyzją Prezesa Rady Ministrów zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).Read More →

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, który od 19 lat umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Do tej pory z programu skorzystało blisko 800 uczniów z 350 miejscowości.Read More →

W ramach Edukacji Zdrowotnej, na zajęciach online z WF, dziewczęta z klas 7a/b, 7c/d i 8a/b wzięły udział w Programie Profilaktyki Uniwersalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach: Smak życia, czyli debata o dopalaczach. Powyższy temat został podjęty przez nauczyciela, gdyż w dobie pandemii, izolacji, zagrożenie nowymi substancjami psychoaktywnymiRead More →