Informacja o przyznaniu dotacji celowej

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Ornontowice, których realizacja odbędzie się w 2021 r.

Plik-dostepny-cyfrowo-Informacja-o-przyznaniu-dotacji

 

źródło: Gmina Ornontowice
Informacja o przyznaniu dotacji celowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

− 2 = 7