Informacja o udzieleniu dotacji

Zarządzenie Nr 0050.0313.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 2 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zarządzam, co następuje

§ 1. Po uznaniu celowości realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Rajdy turystyczne dla mieszkańców Gminy Ornontowice udzielam dotacji Górniczemu Klubowi Sportowemu Gwarek Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, w wysokości 2 000,00 zł.

§ 2. Nadzór nad zarządzeniem pełni Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

źródło: Gmina Ornontowice
Informacja o udzieleniu dotacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

3 + 4 =