Już od 100 lat… Policję tworzą ludzie… Ludzie docierający wszędzie tam, gdzie są potrzebni, by chronić i pomagać. Twórzmy ją razem…

Polska Policja ma już 100 lat. Przez ten czas zmieniło się wiele – struktura organizacyjna, zadania, umundurowanie, infrastruktura, wyposażenie, sprzęt, system szkolenia.

Niezmienne, od lat, pozostaje to, że Policję tworzą ludzie szanujący i kultywujący tradycje i idee formacji, wierni rocie składanego ślubowania, z oddaniem i pasją służący społeczeństwu, gotowi oddać swe życie i zdrowie w obronie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Ludzie posiadający różnorodne wykształcenie, stale podnoszący kwalifikacje i doskonalący się zawodowo. Przygotowani do niesienia pomocy i chronienia społeczeństwa wszędzie i w każdej sytuacji. Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem!

źródło: Policja Mikołów
Już od 100 lat… Policję tworzą ludzie… Ludzie docierający wszędzie tam, gdzie są potrzebni, by chronić i pomagać. Twórzmy ją razem…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

84 − 74 =