Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w dniu 23.08.2019 r. ogłosił następującą informację odnośnie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu dla działania 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT: „Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z sierpnia 2019 r. na wrzesień 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.”

źródło: http://ornontowice.pl/
Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

− 3 = 2