Raport służb 05.10.2020 r. – 11.10.2020 r.

Gniazdo owadów w Ornontowicach, dodatkowo przestępstwa gospodarcze, połamane drzewo i narkotyki. Czyli co robiły służby w powiacie mikołowskim.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w dziewięciu interwencjach, które dotyczyły miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pomoc ratownictwu medycznemu, iskrzący przewód energetyczny, złamany konar nad jezdnią (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, sarna uwięziona w płocie, gniazdo owadów (na terenie Orzesza); zanieczyszczona jezdnia, złamane drzewo (na terenie Łazisk Górnych); gniazdo owadów (na terenie Ornontowic).
Ponadto jedno zgłoszenie okazało się alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Ujawniono jeden przypadek przestępstwa gospodarczego (zatrzymano i aresztowano dwóch podejrzanych) oraz dwa przypadki przestępstw narkotykowych (ustalono dwóch podejrzanych).
Zgłoszono trzy przypadki przestępstw kryminalnych innych (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy (jedna osoba została ranna).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali na terenie powiatu sześć zdarzeń. Pięć zdarzeń dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).
Jedna interwencja dotyczyła awarii wodociągowej.

źródło: Powiat Mikołów
Raport służb 05.10.2020 r. – 11.10.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 80 = 88