Funkcjonowanie Klubów Seniora w czasie pandemii, organizacja akcji „Bezpieczny Senior w drodze” oraz koncepcja utworzenia Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego – to tematy poruszone w trakcie spotkania osób zaangażowanych w realizację polityki senioralnej w gminach powiatu mikołowskiego. Odbyło się ono 9 października w starostwie, zaś obecne na nim były z ramieniaRead More →

Szpitale powiatowe oczekują zmniejszenia poziomu wykonania ryczałtu na świadczenia medyczne oraz skrócenia okresu kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – wskazuje Związek Powiatów Polskich. „To, czego powiaty oczekują w obecnej sytuacji, to przede wszystkim zmniejszenie poziomu wykonania ryczałtu w okresie rozliczeniowym z wymaganego obecnie minimalnego poziomu 98Read More →

Dlaczego nazwa zorza?(…) Dziś możemy snuć tylko przypuszczenia, że być może chór „Zorza” miał ważne zadania do spełnienia już od czasów zaborów. Miał rozjaśniać ciemności w dziedzinie kultury poprzez kultywowanie polskiej pieśni na Śląsku, oddziaływanie na świadomość narodową poprzez naukę pieśni w języku polskim, organizowanie koncertów religijnych i wieczornic poświęconychRead More →

30 września w auli I LO im. Karola Miarki po raz kolejny zabrzmiał Gaudeamus Igitur. Był to widomy znak rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem pieśń tę wykonali śpiewacy chóru „Zorza” z Wyr, który w tym roku świętuje swoje stulecie.Read More →

68 stypendystów w Miarce, 15 w Pileckim, dwóch w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej – tylu uczniów i absolwentów mikołowskich szkół odebrało 24 września stypendia starosty mikołowskiego za rok szkolny 2019/2020. Są one przyznawane za wyniki w nauce, osiągnięcia w nauce i osiągnięcia w sporcie, raz wRead More →