Projekt JSW z logopedii pt:,,Aby nasze dzieci pięknie mówiły.” Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz przedszkolaków w Ornontowicach mających wady wymowy, ponadto kształtowanie prawidłowej wymowy, usprawnianie narządów mowy oraz zniwelowanie i skorygowanie wad wymowy wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych. Na terapię logopedyczną uczęszczają dzieci 5 i 6Read More →

Agencja Narodowa programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” zatwierdziła do realizacji wniosek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach o dofinansowanie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów ,,Dziś zacznij swoją karierę zawodową”. Zgodnie z założeniami projektu planowany jest wyjazd 20 uczniów szkoły na 3Read More →

„Dobry Start”, od sierpnia wnioski przyjmuje PCPR w Mikołowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada danego roku, przyjmowane będą wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start”.Read More →