Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących: uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, które będą obowiązywały w 2021 roku.

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 9 października 2020 r., a zakończą w dniu 15 października 2020 r.
Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 r., poz. 3626.

Konsultacje obejmą swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: konsultacjekt@mikolowski.pl

Konsultacje uznaje się ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.

Za Zarząd

Mirosław Duży
Starosta Mikołowski

Projekt uchwały na 2021 rok-1

 

źródło: Powiat Mikołów
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

13 − = 9