Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.Read More →

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach informuje, że w związku z koniecznością właściwego rozliczenia zobowiązań za rok 2021 oraz właściwym przygotowaniem się do wprowadzenia nowego systemu informatycznego do rozliczeń za wodę i ścieki wszelkie faktury za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki będą wystawiane do 20 grudnia 2021 r. włącznie.Read More →

1 grudnia w sali ARTerii CKiP odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych osobom, które za rok szkolny i akademicki 2020/2021 otrzymały stypendium Wójta Gminy Ornontowice. Łącznie za wysokie wyniki w nauce zostało nagrodzonych 34 uczniów, 10 studentów oraz przyznano 1 nagrodę za wyniki sportowe.Read More →

W ramach prac pielęgnacyjnych drzew, w dniu 14.12.2021 r. przy pawilonie handlowym „ANATOL” z jednego drzewa usuwana będzie jemioła. Zainteresowani mieszkańcy mogą zabrać ściętą jemiołę, która złożona będzie przy szaletach, po godzinie 14:00.   źródło: Gmina Ornontowice Akcja „Jemioła dla chętnych”Read More →

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 zRead More →