Informujemy, że zaktualizowany został wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowic, który przedstawia się następująco:Read More →

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 r. przez Sejm, a wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury, Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.Read More →

W dniu 14.07.2021 roku zakończono budowę nowego wodociągu przy ul. Solarnia w Ornontowicach zrealizowanego w ramach zadania pod nazwą: “Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Solarnia”. Zadanie obejmowało wybudowanie nowej sieci wodociągowej przy ul. Solarnia wraz z nowymi przyłączami do budynków orazRead More →

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11.00. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jakRead More →