Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej osoby zainteresowane mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dodatkowo poszerzony został krąg osób uprawnionych do jej uzyskania oraz uproszczono procedury. Obecnie poradę, poza osobami których nie stać na odpłatną pomoc prawną, mogą również otrzymać osoby samozatrudnione, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą –Read More →

Policjanci z mikołowskiej komendy zajmujący się ściganiem przestępstw gospodarczych przedstawili 34-letniemu mężczyźnie zarzuty nieuprawnionego rozpowszechnianie w Internecie cudzych utworów muzycznych. Mężczyzna rozprowadzał w sieci pliki z muzyką, co jest niezgodne z prawem i zagrożone karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności. Podstawą działania śledczych było zawiadomienie złożone przez prawników reprezentującychRead More →

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat. Świadczenie przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.Read More →

24 sierpnia swoją pracę zakończył punkt konsultacyjny działający na terenie zakładu Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o w Mikołowie. Funkcjonował on od 10 sierpnia, zaś dyżury pełnili w nim doradcy Powiatowych Urzędów Pracy w Mikołowie, Tychach i Rudzie Śląskiej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.Read More →