Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planuje wprowadzić zmiany w Programie Czyste Powietrze.Read More →

Informacja dotycząca kontenerów na odzież Informujemy, że Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę najmu gruntu przeznaczonego na ustawienie kontenerów na zbiórkę odzieży z Śląskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Kontenery na zbiórkę odzieży znajdują się w następujących lokalizacjach:Read More →

W dniu 20 maja br., w formie wideokonferencji, odbyło się I (inauguracyjne) posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Ornontowice. Spotkaniu przewodniczył i prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.Read More →

Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ornontowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ornontowice raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategiiRead More →

Czy aby wysprzątać nasze Ornontowice, oprócz zarażającej pozytywną energią inicjatorki i koordynatorki akcji Trash Challenge w osobie pani Joanny Sodzawiczny, potrzeba czegoś jeszcze? Tak – Was! Zawsze chętnych, zawsze zaangażowanych mieszkańców, którym los i wygląd naszej miejscowości nie jest obojętny.Read More →