Konieczne jest usprawnienie działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce – z takim apelem wystąpiło Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Rządu RP. W przyjętym w tej sprawie stanowisku samorządowcy podkreślają m.in. potrzebę tworzenia kompleksowej i wielopoziomowej strategii walki ze smogiem. Proponują też konkretne rozwiązania w zakresieRead More →

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że w grudniu bieżącego roku firma wywozowa dostarczy mieszkańcom pojemniki służące do zbierania bioodpadów wraz z harmonogramami wywozu odpadów na rok 2021. Nieruchomości, których właściciele zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik, w którym kompostują bioodpady i z tego tytułu korzystają z częściowego zwolnienia z opłatyRead More →

Od 5 grudnia  kierowcy mogą zostawić prawa jazdy w domach. Wszystko dzięki aplikacji  mPrawo Jazdy czyli cyfrowy odpowiednik fizycznego dokumentu, który będzie honorowany przez policję tak samo, jak klasyczne prawo jazdy. Dodatkowo od ręki będziemy mogli sprawdzić liczbę punktów karnych. By jednak skorzystać z mPrawo Jazdy potrzebna jest aplikacja mObywatel.Read More →