Uczniowie klas III wzięli udział w zajęciach warsztatowych poświęconych radzeniu sobie z trudnymi emocjami . Jedną z nich jest złość. Reakcji na złość, wraz z jej wszelkimi przejawami uczymy się od najmłodszych lat. Nawyki z dzieciństwa oddziałują na człowieka dorosłego. Dlatego tak istotne jest, by dzieci nauczyły się, jak reagowaćRead More →

1 grudnia w sali ARTerii CKiP odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych osobom, które za rok szkolny i akademicki 2020/2021 otrzymały stypendium Wójta Gminy Ornontowice. Łącznie za wysokie wyniki w nauce zostało nagrodzonych 34 uczniów, 10 studentów oraz przyznano 1 nagrodę za wyniki sportowe.Read More →

Od dziś, 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.Read More →

Informujemy, iż w ramach konkursu pod nazwą „Zielona Pracownia’2021” otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: Zielona Pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach – Pracownia z klimatem.Read More →

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.Read More →

972 – tylu uczniów zakończy w tym roku szkolnym edukację w szkołach podstawowych naszego powiatu. Z myślą o ich przyszłości i wyborze najlepszej drogi kształcenia, Wydział Edukacji Kultury i Sportu przygotował informator prezentujący ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Mikołowskiego na rok szkolny 2021/2022. Poza danymi teleadresowymi i adresami www poszczególnychRead More →